Forum Gladiatorium (3)
Banka (2)
Cvičisko (14)
Knižnica (3)
Kúpele (4)
Negotium X (1)
Skladisko (2)
Spolkový trh (3)
Sídlo Domínia (3)
Templum (6)
Villa Medici (10)
Toto je sídlo spolku S.A.M. Všetci členovia môžu využívať kúpele a iné spolkové objekty, komunikovať medzi sebou a zistiť o spolku veľa vecí. Fórum Gladiatorium je administratívnym centrom spolku.