Forum Gladiatorium (20)
Banka (12)
Cvičisko (20)
Knižnica (20)
Kúpele (20)
Negotium X (11)
Skladisko (10)
Spolkový trh (20)
Sídlo Domínia (20)
Templum (20)
Villa Medici (18)
Toto je sídlo spolku .:PeaceOnEarth:.. Všetci členovia môžu využívať kúpele a iné spolkové objekty, komunikovať medzi sebou a zistiť o spolku veľa vecí. Fórum Gladiatorium je administratívnym centrom spolku.