Naozaj zaútočiť?


aligator
Úroveň 169
Body života
66 %
b. skúsenosti
15.95 %
Sila
1436
Zručnosť
1436
Obratnosť
1436
Zdatnosť
861
Charizma
1436
Inteligencia
1436
Obrana 42320
Zranenie 1032 - 1140
Upozornenie

Tento predmet sa nasadením zviaže s dušou!Popis postavy

-- nič --