PRAVIDLÁ HRY:

Nasledujúce pravidlá platia pre všetky herné servery hry Gladiatus.
Ak si presvedčený o tom, že si trest nezaslúžiš, prosím kontaktuj hernú podporu na http://support.sk.gladiatus.gameforge.com/
Prosím počítaj s tým, že z dôvodu ochrany osobných údajov sme oprávnení riešiť prípadné požiadavky a sťažnosti, spojené s konkrétnym herným účtom, výhradne s overeným používateľom predmetného účtu.

1. Multiúčty a zdieľanie IP adries

Hráč môže hrať na každom serveri ľubovoľný počet účtov. Táto skutočnosť musí byť oznámená použitím zabudovanej hernej funkcie. Táto funkcia musí byť použitá aj v prípade, kedy hráči pristupujú do hry z tej istej lokality/IP-adresy. Multiúčty aj hráči, hrajúci zo zdieľanej IP-adresy automaticky podliehajú obmedzeniam, ktoré nie je dovolené obchádzať využitím ostatných hráčov.

2. Zdieľanie účtu

Zdieľanie účtov a prihlasovacích údajov s inými hráčmi je prísne zakázané.

3. Zneužitie chýb

Využívanie a zneužívanie chýb alebo nedostatkov programu je prísne zakázané. Ak hráč objaví chybu, je povinný ju bezodkladne ohlásiť hernej podpore.

4. Nástroje a skripty

Využívanie softvérových nástrojov alebo skriptov, s cieľom získať výhody na úkor iných hráčov je zakázané. Toto zahŕňa automatické alebo poloautomatické skripty a nástroje, schopné ovplyvňovať databázu hry alebo generovať herné príkazy.

5. Reálne hrozby

Vyjadrenie akýchkoľvek hrozieb iným osobám (hráčom, členom tímu alebo zástupcom Gameforge) je prísne zakázané.

6. Obsah

V prostredí hry Gladiatus nie je povolený nasledujúci obsah:

  • urážky (toto zahŕňa priame aj skryté narážky v profiloch a, pomenovaniach hráčov alebo spolkov, v správach, novinkách a pod.) a nenáležité správanie sa k ostatným ľuďom
  • politické alebo náboženské stanoviská, pornografia, rasistické alebo extrémistické názory a postrehy akéhokoľvek druhu
  • spam alebo propagácia akýchkoľvek firiem, organizácií alebo webových stránok, nesúvisiacich s Gameforge
Pre sk.gladiatus.gameforge.com je oficiálnym jazykom slovenčina, každopádne angličtina je všeobecne tolerovaná.

Vydávanie sa za člena tímu (člena hernej kominity alebo zamestnanca Gameforge) zasielaním nepravdivých informácií alebo vyhrážaním sa iným používateľom je zakázané.

7. Všeobecné obchodné podmienky

VOP sú nadradené týmto pravidlám a musia byť dodržiavané.